Правила прийому до закладу освіти

Зарахування до 1 класу на 2023-2024 навчальний рік

Прийом дітей до 1-их класів

Прогнозована кількість перших класів – 1, 20 учнів

Заяви до вступу в 1-й клас подаються особисто одним з батьків

До заяви додаються:

  1. Копія свідоцтва про народження дитини.
  2. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о.
  3. Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування): 

1) паспорт громадянина України одного з батьків дитини, що підтверджує місце проживання;

2) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ:

  1. До 01 червня зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування навчального закладу підтверджене
  2. До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування навчального закладу за результатами жеребкування. (Порядок проведення жеребкування викладено у п. 2. глави II. Наказу МОН від 16.04.2018 року № 367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»).

Чекаємо Вас у нашому закладі.

З повагою адміністрація.

Першочергове зарахування за місцем проживання

     Першочергово до 1 класу зараховують дітей, місце проживання яких на території обслуговування ЗЗСО підтверджене. Для цього батьки надають документи, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу. Практика використання місця реєстрації як єдино можливого підтвердження відповідного місця проживання є неприпустимим обмеженням права дитини на першочергове зарахування.

Згідно з абзацом другим ст. 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини, одного з її батьків на території обслуговування закладу рекомендовано використовувати перелік документів відповідно до пункту 8 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого Постановою КМУ від 13.09.2017 № 684. Цей Порядок урегульовує питання ведення відповідного реєстру дітей, зокрема й шляхом внесення до нього даних за письмовою заявою батьків (одного з батьків) дитини чи її законних представників.

Зразок заяви до 1 класу

РЕПИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ