ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення  якості освіти
Схвалено педагогічною радою Протокол № 1 від _31.08.2021     ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення  якості освіти __Репинського закладу загальної середньо освіти_І-ІІІ ступенів__ І. Загальні положення Положення про
РЕПИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ