ЗВІТ 2022-2023

Звіт

директора Репинського ліцею

Міжгірської селищної ради

Маслей Олени Дмитрівни

за 2022 – 2023 навчальний рік

Вступ

Наша країна переживає зараз дуже складні часи. В умовах введення в Україні воєнного стану, викликаного збройною агресією росії, освітяни — на своєму вчительському трудовому фронті. Працюють сумлінно, відповідально ставляться до виконання посадових обов’язків і вже цим наближають перемогу.

Відповідно до наказу МОН України від 23.03.2005 №178 “Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” у травні-червні кожен керівник навчального закладу щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради школи та громадськості.

У своїй роботі протягом звідного періоду я керувалася статутом школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу

Репинський ліцей Міжгірської селищної  ради розташований за адресою:  с.Репинне, 135, тел.: 2 – 65 — 69

Статут затверджений  від 18.08.2022 р.

Код ЄДРПОУ 25439501.

Шкільну будівлю було здано в експлуатацію у 1985 р.  Разом із змінами у законодавстві відбувалася реорганізація навчального закладу. З 2022 р. навчальний заклад має назву – Репинський ліцей Міжгірської селищної ради.

У закладі обладнано 14 класних кімнат. До послуг учнів актова та спортивна зала, бібліотека, 1 комп’ютерний клас, майстерня, їдальня, буфет, медичний кабінет, спортивний майданчик. В закладі діє 1 історико-краєзнавчий музей. Для підвищення професійного рівня вчителів у закладі працює методичний кабінет. Також, є укриття  на випадок евакуації.

Головною метою закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної, початкової, базової та повної середньої освіти.

Головними завданнями закладу є:

 • створення умов для здобуття дошкільної, початкової, базової та повної середньої освіти на рівні не нижчому від Державних стандартів;
 • виховання морально і фізично здорового покоління;
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися;
 • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв української нації, державної мови, національних цінностей;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами Президента України,    постановами Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства освіти і науки України, інших органів центральної виконавчої влади, рішеннями місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

Робота педагогічного колективу в 2022-2023 н.р. була спрямована на реалізацію Стратегії діяльності Репинського ліцею. Основними стратегічними напрямками роботи ліцею є:

1.Освітнє середовище. Система збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя, якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного простору. Безпечна школа. Попередження булінгу.

 1. Система оцінювання здобувачів освіти. Забезпечення виконання Державних стандартів – якість освіти. Задоволення освітніх потреб
 2. Педагогічна діяльність. Методичне і кадрове забезпечення. Реалізація Концепції НУШ.
 3. Управлінські процеси. Партнерство в освіті. Формування іміджу закладу освіти. Розбудова громадсько-активної школи. Матеріально-технічне забезпечення.

У 2022-2023 навчальному році у всіх навчальних закладах України продовжено запровадження навчання згідно правил Нової Української Школи. Концепція НУШ – ідеологія реформи повної загальної середньої освіти – почала діяти у 2018 році. Наш навчальний заклад теж працює за програмою НУШ, але зважаючи та враховуючи особливості наших учнів. Педагогічний колектив завжди дотримується вимог сьогодення та ставить перед собою завдання сформувати в учня вміння вчитись упродовж життя, вміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби суспільства, вміння соціалізуватися.

Роботу навчального закладу організовано відповідно до Закону України «Про освіту», Закону «Про загальну середню освіту», Положення про спеціальну школу, Положення про індивідуальну форму навчання, Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору, посадових обов’язків директора і всіх працівників, законодавства України, інших нормативних законодавчих актів центральних і місцевих органів влади, що регламентують роботу керівника навчального закладу.

Заклад освіти підключений  до високошвидкісного інтернету, що значно покращує освітній процес у школі і дозволяє використовувати всі можливості глобальної мережі Інтернет. Мережа Інтернет стала доступною у всіх кабінетах школи, крім того у фойє закладу, зонах рекреації, коридорах відкрита «гілка» безкоштовного WІ-FІ, яку учні використовують для пошуку необхідної інформації з власних ґаджетів. Учні,  які не мають можливості підготувати необхідну для навчання інформацію з використанням Інтернету дома, спокійно можуть це зробити у навчальному закладі з використанням власних ґаджетів.

У діяльності навчального закладу забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності навчального закладу є чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи школи. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського  колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна провести і які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом року.

У цьому навчальному році навчання завершують 241 учень у 14-ти класах. Випускається зі школи  22 учні. До 1 класу у 2023-2024 навчальному році піде 20 школярів, які будуть навчатися за програмою Нової української школи.

 

Дошкільний навчальний заклад

На базі Репинського ліцею працює дошкільний навчальний заклад. Група нараховує – 23 вихованці.

Навчально-виховний процес здійснюють 3 вихователі.

 

Кадрове забезпечення

У Репинському ліцеї 31 педагогічних працівники та 11 працівників з обслуговуючого персоналу. Усі вони різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до школи та дітей. Усі потребують уваги, підтримки, і допомоги, контролю і визнання своїх педагогічних  та трудових здобутків своєї неповторності.

Розумію, що найбільше учитель потребує створення умов для творчої праці, для самореалізації і виконання своєї великої місії педагога і наставника молодого покоління. Першочерговим завданням завжди вважаю створення умов задля звільнення вчителя від виконання надлишкових функцій, вивільнення його часу для спілкування з учнями, для самовдосконалення і самоосвіти, для творчості і розвитку.

У 2022-2023 навальному році штатними працівниками навчальний заклад  був забезпечений на 100%. Навантаження педагогів розподіляється відповідно до фахової освіти працівників.

Час висуває нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи з комп’ютером та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес.

Вищу кваліфікаційну категорію мають 19 педпрацівників.

Педагогічне звання «старшого вчителя» – 17.

Спеціаліст І категорії – 5 педпрацівників.

Спеціаліст ІІ категорії – 3 .

Молодший спеціаліст – 1.

11 тарифний розряд – 3.

Цього року 1 вчитель початкових класів пройшла позачергову атестацію у зв’язку з успішним проходженням Сертифікації вчителів початкових класів.

Керуючи навчальним закладом, я прагну до спрощення управлінських функцій, частину яких делегую заступникам директора, методичним об’єднанням. Впроваджую передові форми і методи організації навчально-виховного процесу, орієнтую вчителів на підвищення їх наукового, професійного та методичного рівня.

Своїм педагогічним досвідом, досягненнями у педагогічній діяльності наші вчителі неодноразово ділилися на педагогічних радах, засіданнях професійних спільнот, нарадах.

 

Методична робота

Відповідно до річного плану роботи закладу у 2022-2023 н.р. педагогічний колектив працював згідно до вимог статей Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указів Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про Національну доктрину розвитку освіти», спрямованих на подальший розвиток освіти, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. У 2022-2023 навчальному році педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

Розв’язання проблеми і завдань школи, затверджених на навчальний рік, дозволило шкільному колективу досягти певних успіхів у забезпеченні якості освітніх послуг, створенні умов для навчання і виховання учнів.

Протягом 2022-2023 навчального року освітній процес проводився офлайн за наявності найпростішого укриття.

Незважаючи на усю складність освітнього процесу у 2022-2023 н.р. освітні навчальні програми виконані повністю.

Усі педагогічні працівники закладу активно працювали у професійних спільнотах Репинського ліцею.

Протягом року у школі діяло 6 професійних спільнот:

— професійна спільнота вчителів початкових класів (керівник Галай М.Ю.);

— професійна спільнота вчителів природничо-математичного циклу (керівник Вегеш А.М.);

— професійна спільнота вчителів гуманітарного циклу (керівник Комарницька Н.І.);

— професійна спільнота вчителів художньо-естетичного циклу та фізичної культури  (керівник Кінаш Г.І.)

— професійна спільнота класних керівників (керівник Шебак М.Ф.);

— професійна спільнота вчителів, які викладають у 5 кл. НУШ (керівник Шопа М. М).

Кожне з методичних об’єднань проводило засідання згідно попередньо складеного графіка, які охоплювали актуальні питання щодо організації та покращення якості освітнього процесу в школі.

Постійно проводилися консультації для педагогічних працівників адміністрацією школи, керівниками шкільних методичних об’єднань з питань організації освітнього процесу, методичної роботи, ведення шкільної документації, використання під час планування та проведення уроків та позакласних заходів інновацій освіти.

Протягом 2022-2023 н.р. належна увага з боку керівництва школи приділялась росту педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників.

Педагогічні працівники закладу постійно брали участь у онлайн вебінарах, семінарах, тренінгах, конференціях. Особлива увага звертала на Цифровізацію.

Згідно перспективного та річного графіка проходження курсової перепідготовки у 2022-2023 н.р. на базі ЗІППО курсову перепідготовку (дистанційно) пройшли 90 % вчителів, а інші 10 % — пройдуть до кінця 2023 року.

Усі педагогічні працівники, які викладали  у 5 класі (НУШ), пройшли підвищення кваліфікації як вчителі, які реалізовуватимуть новий Державний стандарт базової середньої освіти. Основна кількість вчителів пройшла курсову підготовку для можливості викладати у 6 класі НУШ.

А також педагоги Репинського ліцею продовжують опановувати освітню платформу HUMAN.

Для організації проведення методичної роботи з педагогічними працівниками постійно використовуються хмарні технології: з використанням Google Таблиць та Google Документів оформляються та ведуться методичні картки вчителів, заповнюються звіти про підсумки навчання та відвідування учнями школи, планується робота професійних спільнот тощо; за допомогою Google Форм проводиться анкетування педагогічних працівників школи.

Навчальна діяльність учнів

Повністю вдалося розв’язати питання охоплення навчанням дітей мікрорайону закладу та здобуття ними повної загальної середньої освіти. Всі діти шкільного віку охоплені навчанням.

На закінчення 2022/2023 навчального року у початкових класах закладу освіти навчається 92 учні,  у 5-9 класах – 112 учнів, у 10-11 класах – 35 учнів.

Згідно з річним планом роботи  освітнього закладу  на 2022/2023 навчальний рік адміністрацією закладу було проведено аналіз досягнень учнів 1-4, 5-11-х класів за 2022/2023 навчальний рік.

По завершенню 2022-2023 н.р. учні 1-4 та 5-9, 10 класів переведено на наступний рік навчання. 22 учні 11 класу випущено зі школи.

Велика увага приділялася роботі з обдарованими дітьми.

У рамках реалізації комплексної програми розвитку освітніх галузей  “Обдарована дитина” Репинського ліцею у 2022-2023 н.р.:

 1. Постійно поповнювався шкільний інформаційний банк даних «Обдарованість».
 2. Забезпечено участь школярів у І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (українська мова, математика, історія).
 3. Учні школи залучалися до участі у різноманітних конкурсах.

Учні Репинського ліцею взяли участь у І і ІІ другому етапах Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика тта Мовно-літератуному кокурсі ім. Т.Г.Шевченка.

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах,
інтернет олімпіадах:

 • Бряник Павло (9-А клас) – ІІ місце – укр. мова і література;
 • Кіс Богдана (10 клас): ІІІ місце – укр. мова і література;
 • Бряник Павло (9-А клас) – ІІ місце – історії;
 • Больбан Денис (3 клас): ІІ місце – Міжнародний конкурс з укр. мови ім. П.Яцика;
 • Галай Юліана (2-А клас): ІІ місце – Міжнародний конкурс з укр. мови ім. П.Яцика;
 • Кіс Богдана (10 клас): ІІІ місце – Міжнародний конкурс з укр. мови ім. П.Яцика;
 • Чепара Яніна (6-А клас): І місце – Міжнародний конкурс з укр. мови ім. П.Яцика;
 • Бряник Павло (9-А): ІІ місце — Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка.

А також багато учнів отримали нагороди за участь у конкурсах: «Знай і люби свій рідний край», «Новорічна композиція» та «Український сувенір», «Воскресни писанко» та ін..                    

 

Державна підсумкова атестація. Зовнішнє незалежне оцінювання.

У 2022-2023 н.р. відповідно до нормативно-правових актів, здобувачів загальної середньої освіти звільнено від проходження державної підсумкової атестації (наказ МОН України від 11.01.2023 №19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів,
які завершують здобуття початкової
та базової загальної середньої освіти,
у 2022/2023 навчальному році»).  У відповідній графі додатку про освіту робиться запис “ звільнений(а)”.

У 2022-2023 н.р. учнів 11 класу теж звільнено від проходження ДПА. У зв’язку з воєнним станом в Україні Зовнішнє незалежне оцінювання зазнало змін. У 2023 році випускники мали змогу зареєструватися та пройти НМТ з 3-х предметів. Бажання складати НМТ виявили 12 учнів.

 

Виховна робота

Виховання і навчання — нероздільний педагогічний процес. При складанні плану виховної роботи враховуються мета й завдання виховання, визначаються державні та нормативні документи, якими керується навчальний заклад, рівень розвитку і вихованості учнів, можливості виховного середовища, досвід і кваліфікація педагогів, аналіз роботи за попередній навчальний рік, пропозиції дітей, вчителів, календар знаменних і пам’ятних дат.

Для реалізації цих завдань, у закладі  був розроблений план виховної роботи навчального закладу на рік, а також розроблено заходи і програми, які охоплюють всі напрямки виховання відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Планування роботи проводиться за такими напрямками:

—         Ціннісне ставлення до себе;

—         Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

—         Ціннісне ставлення до праці;

—         Ціннісне ставлення до природи;

—         Ціннісне ставлення до культури і мистецтва;

—         Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

—         Індивідуальна робота учнями;

—         Робота з батьками.

Весь навчальний рік згідно плану роботи проводилися  тижні, а  саме: правових знань, національно-патріотичого виховання,  безпеки життєдіяльності, безпеки на дорогах, рідної мови, початкової школи, що дає змогу конкретизувати види і форми виховної діяльності з учнями, більш цілеспрямовано організовувати роботу з ними.

Ми всі живемо в країні, яка потерпає сьогодні від війни, в країні, де щодня гинуть люди, в країні, де щодня лунають сирени.

За час війни у ліцеї з ініціативи учнівського самоврядування неодноразово організовувались  акції «Допоможемо ЗСУ разом», де спільними зусиллями батьків, учнів, працівників ліцею були зібрані кошти, продукти, солодощі для наших захисників.

Протягом року учні ліцею долучилися до Всеукраїнських акцій «Запали свічку» до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій та «Допоможи інваліду» до Міжнародного дня інвалідів,акція, «Посади дерево».

Виховні форми, які використовували  у своїй роботі  педагоги: конкурси, виховні години, усні журнали, спортивні змагання, анкетування, екскурсії, ранки, оформлення виставок,  трудові десанти, флешмоби, групові справи, інсценізація, умовні подорожі, вечори, свята, такі як:  «Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди», «Уроки тітоньки Сови», «День захисника України», «Книга — джерело знань», «Математичні перегони», «Колосок пам’яті», «Я маю право!», «Свято Миколая», «Новорічний калейдоскоп», «Цікавий світ психології», «Подорож до королівства чистоти», «Краса рідної мови», «Шевченківсьі дні», «Збережемо красу природи», «Зроби свій вибір на користь здоров′я», «Прощавай, Букварику», «1939-1945. Ніколи знову», «Чарівна краса вишиванки», «Рідна матуся» тощо .

Кожен захід, проведений у школі, проникнутий любов’ю, повагою, патріотизмом. Колектив нашої школи працює над відродженням звичаїв і традицій українського народу, фактів і цікавинок, що стосувалися історії рідного міста, школи. Саме тому у нашій школі проводиться багато свят, бесід, усних журналів, класних та виховних годин, метою яких є зміцнення і поглиблення найцінніших громадянських якостей молодого покоління, формування їх активної життєвої позиції, спрямування процесу самовиховання патріота — українця. До виховних заходів були залучені всі учні з урахуванням їх індивідуальних особливостей та нахилів.

Важливим напрямком виховної роботи в навчальному році було патріотичне виховання школярів. Його метою стало прищеплення любові до Батьківщини, формування патріотичної свідомості, розвиненої правосвідомості, політичної культури. На виконання Концепції національно-патріотичного виховання особистості у ліцеї проводилася робота щодо виховання патріота України на кращих прикладах мужності, виявлених захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за  цілісність держави.  Уроки мужності, які впродовж року проведено в  День партизанської слави, в «День Захисника України», «День Гідності та Свободи», «День Соборності України», «День пам′яті Героїв Крут», до «Річниці Карпатської України», героїв «Небесної Сотні», «Чорнобильські дзвони»,  «Пам’ятаємо. Перемагаємо».

Відповідно до Указу Президента України №143/2022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії росії проти України» у закладі щоденно о 9.00 проводилась загальнонаціональна хвилина мовчання.

Значну увагу протягом року приділяли роботі Ради профілактики правопорушень, профілактиці булінгу  та роботі з попередження випадків торгівлі людьми.  Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання дітей.

З метою профілактики та пропаганди здорового способу життя, боротьби з наркоманією та СНІДом, відповідно до річного плану роботи проводилися тематичні виховні заходи.

Заходи, які були проведені, спрямовані на підвищення ефективної діяльності, активізацію діяльності педагогічного та учнівського колективів в напрямку правових знань та правової пропаганди із запровадженням інноваційних методик профілактики правопорушень.

Крім того,  проводяться бесіди зі здобувачами  з попередження всіх видів травматизму та записують бесіди до класних журналів, а перед початком зимових та літніх канікул проводиться первинний інструктаж із записом в журнал інструктажів.

За весь час запровадження воєнного стану в Україні (Указ №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»)постійно класними керівниками, учителями проходило інформування учасників освітнього процесу та працівників про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також дії у зоні можливої надзвичайної ситуації. Проведені цільові профілактичні заходи, інструктажі напередодні літніх канікул,

Діяльність навчального закладу щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів лише тоді може вважатися повноцінною і ефективною, якщо певною мірою професійно та ефективно у єдиній системі реалізуються здоров’язберігаючі та здоров’яформуючі технології. Тому в ліцеї проводились різнопланові  змагання,  турніри з міні-футболу, настільного тенісу та волейболу.

Правовиховна робота

У нашій школі у 2022-2023 н.р. з учнями було організовано такі форми правового навчання і виховання:

— тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

— бесіди на правову тематику;

— анкетування;

— уроки правознавства;

— олімпіади з правознавства;

— індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

— відвідування проблемних сімей вдома.

Соціальним педагогом Веждел М.І., класними керівниками проводяться бесіди з учнями групи ризику та учнями, які потрапили у складні життєві умови. Та все ж за навчальний рік траплялися випадки протиправної поведінки учнів, зокрема агресивна поведінка.

У період воєнного стану особлива увага зверталася на необхідність психологічної підтримки дітей. Для цього використовувалися відповідні матеріали. що розміщувалися на сайті МОН України та інших ресурсах в мережі Інтернет.

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій (чорнобильців; діти, учасників бойових дій (Атовці); малозабезпечених; інвалідів).

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: участь у новорічних заходах з подарунками, подарунки за кошти центру соціальних служб для молоді.

Співпраця з батьками

Виховання учня у школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних зі світом захоплень, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

В навчальному закладі активно працює батьківський комітет.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Для медичного забезпечення учнів та вчителів, працівників у школі обладнано медичний кабінет, де працює шкільна медична сестра Баняс Г.І..

Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Медичне обслуговування працівників школи здійснюється на базі КНП ЛПУ Міжгірської РЛ. Вони щорічно проходять медичний огляд до початку нового навчального року. Кухар проходить медогляд 2 рази на рік. Проходження медогляду фіксується у медичних книжках відповідного зразка, які зберігаються у медсестри школи.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму у побуті і під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

На початку навчального року, напередодні канікул проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями.

У школі є в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалося на нарадах при директору. У школі розроблено заходи щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота і з вчителями та обслуговуючим персоналом.

Причина виникнення травм з’ясовується, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

 

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1985 році. Але не зважаючи на немалий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням і зміцненням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, авансу.

Постійно ми отримуємо підтримку з боку відділу освіти:

— це отримання фарби для фарбування коридорів, спортзалу, майстерні, інших кімнат, спортивного майданчика;

— миючих і дезинфікуючих засобів для утримання приміщення школи відповідно санітарно-гігієнічних норм;

— інвентаря (відер, віників, граблів, лопат для снігу та штикових);

— придбання ліків для медичного кабінету школи;

— технічні засоби;

— виділення пального для шкільного автобуса на підвезення учнів до навчального закладу.

Незважаючи на складність усієї ситуації у 2022-2023 н.р., весь колектив школи продовжує приділяти увагу естетичному оформленню навчального закладу. Подвір’я школи прибране, доглянуте; підрізано дерева, кущі, покошено газони. Фарбується спортивний майданчик, біляться бордюри. Висаджено квіти на квітниках.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії усіх ланок та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та взаємовдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності є усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі. З підключенням школи до мережі Інтернет (у тому числі із застосуванням Wi-Fi) стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України , департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА, ЗІППО, сайтами інших закладів освіти, що дає можливості оперативно користуватися інформацією, знайомитися новими документами.

Управлінські рішення приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Намагаюся створювати такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива підтримується.

У своїй роботі з працівниками школи я дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються і виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. У кожному із працівників школи бачу, насамперед, особистість в усьому розмаїтті її людських якостей. Використовую такі методи керівництва як порада, похвала, особистий приклад.

Висловлюю щиру подяку за співпрацю: учням – за бажання вчитися, учителям — за творчість, за любов до своєї професії; батькам — за допомогу, розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю; технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи. Я вірю в наш навчальний заклад, захоплююся його талановитими особистостями: учнями, вчителями, випускниками, які примножують справу нашого навчального закладу.

Прагну, щоб у школі було наявне творче вирішення справ.

Дякую усім за плідну роботу у 2022-2023 н.р.

Ми обов’язково вистоїмо, ПЕРЕМОЖЕМО! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА !!!

 

 

 

 

 

Оцінка
( Пока оценок нет )
Поділись з однокласниками!
РЕПИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ