Звіт директора Репинського ЗЗСО за 2021-2022 навчальний рік

Звіт
директора Репинського ЗЗСО
І-ІІІ ступенів
Міжгірської селищної ради
Закарпатської області
Маслей Олени Дмитрівни
за 2021 – 2022 навчальний рік

Вступ

Наша країна переживає зараз дуже складні часи. В умовах введення в Україні воєнного стану, викликаного збройною агресією росії, освітяни — на своєму вчительському трудовому фронті. Працюють сумлінно, відповідально ставляться до виконання посадових обов’язків і вже цим наближають перемогу.

Відповідно до наказу МОН України від 23.03.2005 №178 “Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” у травні-червні кожен керівник навчального закладу щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради школи та громадськості.

У своїй роботі протягом звідного періоду я керувалася статутом школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу

Репинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів розташований за адресою:  с.Репинне, 135, тел.: 2 – 65 — 69

Статут затверджений  від 21.01.2021 р.

Код ЄДРПОУ 25439501.

Шкільну будівлю було здано в експлуатацію у 1985 р.  Разом із змінами у законодавстві відбувалася реорганізація навчального закладу. З 2021 р. навчальний заклад має назву – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

У закладі обладнано 14 класних кімнат. До послуг учнів актова та спортивна зала, бібліотека, 1 комп’ютерний клас, майстерня, їдальня, буфет, медичний кабінет спортивний майданчик. В закладі діє 1 історико-краєзнавчий музей. Для підвищення професійного рівня вчителів у закладі працює методичний кабінет. Також, є укриття  на випадок евакуації.

Головною метою закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної, початкової, базової та повної середньої освіти.

Головними завданнями закладу є:

 • Створення умов для здобуття дошкільної, початкової, базової та повної середньої освіти на рівні не нижчому від Державних стандартів;
 • Виховання морально і фізично здорового покоління;
 • Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися;
 • Формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв української нації, державної мови, національних цінностей;
 • Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами Президента України,    постановами Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства освіти і науки України, інших органів центральної виконавчої влади, рішеннями місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

Робота педагогічного колективу в 2021-2022 н.р. була спрямована на реалізацію Стратегії діяльності Репинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. Основними стратегічними напрямками роботи ЗЗСО є:

1.Освітнє середовище. Система збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя, якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного простору. Безпечна школа. Попередження булінгу.

 1. Система оцінювання здобувачів освіти. Забезпечення виконання Державних стандартів – якість освіти. Задоволення освітніх потреб
 2. Педагогічна діяльність. Методичне і кадрове забезпечення. Реалізація Концепції НУШ.
 3. Управлінські процеси. Партнерство в освіті. Формування іміджу закладу освіти. Розбудова громадсько-активної школи. Матеріально-технічне забезпечення.

У 2021-2022 навчальному році у всіх навчальних закладах України продовжено запровадження навчання згідно правил Нової Української Школи. Концепція НУШ – ідеологія реформи повної загальної середньої освіти – почала діяти у 2018 році. Наш навчальний заклад теж працює за програмою НУШ, але зважаючи та враховуючи особливості наших учнів. Педагогічний колектив завжди дотримується вимог сьогодення та ставить перед собою завдання сформувати в учня вміння вчитись упродовж життя, вміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби суспільства, вміння соціалізуватися.

Роботу навчального закладу організовано відповідно до Закону України «Про освіту», Закону «Про загальну середню освіту», Положення про спеціальну школу, Положення про індивідуальну форму навчання, Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору, посадових обов’язків директора і всіх працівників, законодавства України, інших нормативних законодавчих актів центральних і місцевих органів влади, що регламентують роботу керівника навчального закладу.

У діяльності навчального закладу забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності навчального закладу є чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи школи. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського  колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна провести і які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом року.

У цьому навчальному році навчання завершують 234 учні у 14-ти класах. Випускається зі школи  14 учнів. До 1 класу у 2022-2023 навчальному році піде 13 школярів, які будуть навчатися за програмою Нової української школи.

 

Дошкільний навчальний заклад

На базі Репинського ЗЗСО працює дошкільний навчальний заклад. Група нараховує – 28 дітей та 10 дітей з короткоткотривалим перебуванням.

Навчально-виховний процес здійснюють 3 вихователі. У корпусі Репинне-Сухий діяла дошкільна група з короткотривалим перебуванням.

 

Кадрове забезпечення

У Репинському ЗЗСО 38 педагогічних працівників та 12 працівників з обслуговуючого персоналу. Усі вони різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до школи та дітей. Усі потребують уваги, підтримки, і допомоги, контролю і визнання своїх педагогічних  та трудових здобутків своєї неповторності.

Розумію, що найбільше учитель потребує створення умов для творчої праці, для самореалізації і виконання своєї великої місії педагога і наставника молодого покоління. Першочерговим завданням завжди вважаю створення умов задля звільнення вчителя від виконання надлишкових функцій, вивільнення його часу для спілкування з учнями, для самовдосконалення і самоосвіти, для творчості і розвитку.

У 2021-2022 навальному році штатними працівниками навчальний заклад  був забезпечений на 100%. Навантаження педагогів розподіляється відповідно до фахової освіти працівників.

Час висуває нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи з комп’ютером та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес. Під час карантину, коли всі класи були на дистанційній формі навчання, та під час воєнного стану, саме такі вміння дали нам можливість виконати навчальні програми та завершити 2021-2022 навчальний рік.

Увесь педагогічний колектив тримав постійний зв’язок з учнями та їх батьками. Корисна та змістовна робота колективу школи була на гідному рівні.

Вищу кваліфікаційну категорію мають 20 педпрацівників. З них мають педагогічне звання «старшого вчителя» – 14.

Спеціаліст І категорії – 6 педпрацівників.

Спеціаліст ІІ категорії – 6.

Спеціаліст – 1.

11 тарифний розряд – 5.

Цього року 8 педагогів успішно пройшли чергову атестацію.

Керуючи навчальним закладом, я прагну до спрощення управлінських функцій, частину яких делегую заступникам директора, методичним об’єднанням. Впроваджую передові форми і методи організації навчально-виховного процесу, орієнтую вчителів на підвищення їх наукового, професійного та методичного рівня.

Своїм педагогічним досвідом, досягненнями у педагогічній діяльності наші вчителі неодноразово ділилися на педагогічних радах, засіданнях професійних спільнот, нарадах.

 

Методична робота

Відповідно до річного плану роботи закладу у 2021-2022 н.р. педагогічний колектив працював згідно до вимог статей Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указів Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про Національну доктрину розвитку освіти», спрямованих на подальший розвиток освіти, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. У 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою «Вивчення та застосування елементів ефективних технологій навчання та  виховання учнів, утвердження у свідомості школярів норм загальнолюдської моралі та національних цінностей».

Розв’язання проблеми і завдань школи, затверджених на навчальний рік, дозволило шкільному колективу досягти певних успіхів у забезпеченні якості освітніх послуг, створенні умов для навчання і виховання учнів.

Особливістю 2021-2022 н.р. у закладі була організація освітнього процесу в умовах дотримання протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID — 19. Затверджено “Типовий порядок організації освітнього процесу в Репинському ЗЗСО І-ІІІ ступенів у 2021-2022 н.р. в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID — 19” .

У першому семестрі учні 1-11 класів навчалися офлайн з 01.09.2021 р. по 31.12.2021р., а у другому семестрі дистаційно з 25.01.2022 по 18.02. 2022.

Надзвичайною особливістю роботи закладу у 2021-2022 н.р. було проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, викликаного початком повномасштабної російсько-української війни. Міністерство освіти і науки України листом від 25.02.2022 №1.3276/22 рекомендувало тимчасово призупинити освітній процес. Тому у школі було видано наказ від 24.02.2022 №5 “Про перехід на дистанційне начвання” та оголошено канікули для учнів 1-11 класів з 28.02.2022 р. по 18.03.2022 р. (наказ №7 від 28.02.2022 р.) і внесено зміни до структури навчального року. Освітній процес у закладі було відновлено з 18 березня і до завершення навчального року освітній процес у закладі відбувався з використанням дистанційних форм навчання (Goole Meet, Viber, Zoom, Miro). Використовувалися всі наявні ресурси, у тому числі “Всеукраїнський розклад “ — ресурс, на якому зібрано та упорядковано в щоденний розклад посилання на віртуальні навчальні матеріали “Всеукраїнської школи онлайн”, підручники, психологічні хвилинки, руханки.

Незважаючи на усю складність освітнього процесу у 2021-2022 н.р. освітні навчальні програми виконані повністю.

Усі педагогічні працівники закладу активно працювали у професійних спільнотах Репинського ЗЗСО.

Протягом року у школі діяло 5 професійних спільнот:

— професійа спільнота вчителів початкових класів (керівник Галай М.Ю.);

— професійа спільнота вчителів природничо-математичного циклу (керівник Шопа М.М.);

— професійа спільнота вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Лемак М.Ю.);

— професійа спільнота вчителів художньо-естетоичного циклу та фізичної культури  (керівник Кінаш Г.І.)

— методичне об’єднання класних керівників (керівник Шебак М.Ф.).

Кожне з методичних об’єднань проводило засідання згідно попередньо складеного графіка, які охоплювали актуальні питання щодо організації та покращення якості освітнього процесу в школі.

Постійно проводилися консультації для педагогічних працівників адміністрацією школи, керівниками шкільних методичних об’єднань з питань організації освітнього процесу, методичної роботи, ведення шкільної документації, використання під час планування та проведення уроків та позакласних заходів інновацій освіти.

Протягом 2021-2022 н.р. належна увага з боку керівництва школи приділялась росту педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників.

Педагогічні працівники закладу постійно брали участь у онлайн вебінарах, семінарах , тренінгах, конференціях.

Згідно перспективного та річного графіка проходження курсової перепідготовки у 2021-2022 н.р. на базі ЗІППО курсову перепідготовку (дистанційно) пройшли 95 % вчителів, а інші 5 % — пройдуть до кінця 2022 року.

Усі педагогічні працівники, які у новому 2022-2023 н.р. будуть викладати у 5 класі (НУШ), пройшли підвищення кваліфікації (30 годин) як вчителі, які реалізовуватимуть новий Державний стандарт базової середньої освіти.

А також педагоги Репнського ЗЗСО приєдналися до освітньої платформи HUMAN. Пройшли курси та отримали сертифікати.

Згідно перспективного та річного плану атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. успішно пройшли атестацію вчителі школи:

— Маслей Олена Дмитрівна, вчитель історії, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “Старший учитель”;

— Андращук Марія Іванівна, вчитель історії, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “Старший учитель”;

— Клевець Марія Іванівна, вчитель української мови та літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “Старший учитель”;

— Кость Микола Іванович, вчител фізкультури, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” та присвоєно педагогічне звання “Старший учитель”;

— Вайдич тетяна Іванівна, вихователь ГПД, підтвержено 11 тарифний розряд та присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель»;

— Юртин Мар’яна Юріївна, вчитель початкових класів, присвоєно кваліфікаційну категгорію «Спеціаліст вищої категорії»;

— Гавран Ірина Юріївна, вчитель укаїнської мови та літератури, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»;

— Богшота Марія Юріївна, вихователь ЗДО, підтверджено 11 тарифний розряд.

Нам відповідність займаним посадам пройшли атестацію директор, 2 заступники з навчально-виховної роботи  та 1 заступник з виховної роботи.

Для організації проведення методичної роботи з педагогічними працівниками постійно використовуються хмарні технології: з використанням Google Таблиць та Google Документів оформляються та ведуться методичні картки вчителів, заповнюються звіти про підсумки навчання та відвідування учнями школи, планується робота професійних спільнот тощо; за допомогою Google Форм проводиться анкетування педагогічних працівників школи.

Навчальна діяльність учнів

Повністю вдалося розв’язати питання охоплення навчанням дітей мікрорайону закладу та здобуття ними повної загальної середньої освіти. Всі діти шкільного віку охоплені навчанням.

Оцінювання навчальної діяльності учнів за ІІ семестр та рік здійснювалося відповідно до Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021-2022 н.р., затвердженими наказом МОН України від 01 квітня 2022 р. № 290 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021-2022 навчального року”.

По завершенню 2021-2022 н.р. учні 1- 10 класів переведені до наступного класу. 14 учнів 11 класу випущено зі школи.

Велика увага приділялася роботі з обдарованими дітьми.

У рамках реалізації комплексної програми розвитку освітніх галузей  “Обдарована дитина” Репинського ЗЗСО І – ІІІ ступенів у 2021-2022 н.р.:

 1. Постійно поповнювався шкільний інформаційний банк даних «Обдарованість».
 2. Забезпечено участь школярів у І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
 3. Учні школи залучалися до участі у різноманітних конкурсах.

Проте у цьому навчальному році активності школярів у олімпіадах, конкурсах заважали епідеміологічна обстановка та введення воєнного стану в Україні.

Учні Репинського ЗЗСО взяли участь у І і ІІ другому етапах Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика.

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах,
інтернет олімпіадах:

 • Бряник Павло (8-А клас) – ІІ місце – англійська мова; ІІ місце – укр. мова і література;
 • Кіс Богдана (9 клас): ІІ місце – укр. мова і література;
 • Попович Наталія (10 кл.): І місце – хімія; І місце – нім. мова;
 • Тільняк Ангеліна (8-А): І місце – трудове навчання;
 • Щур Андріан (9 клас): ІІ місце – трудове навчання;
 • Оленич Аліна (9 клас): ІІ місце – трудове навчання;
 • Глеба Марія (5-Б): Міжнародний конкурс ім. П.Яцика.

А також 10 учнів отримали нагороди за участь у конкурсах: «Знай і люби свій рідний край», «Новорічна композиція» та «Український сувенір».                    

 1. З метою навчання і розвитку здібностей обдарованих дітей протягом навчального року в школі працювали гуртки:

—  національно-патріотичного напрямку – 2 (охоплено 30 учнів);

— художньо- естетичного напрямку – 4 (охоплено 60 учнів).

 

Державна підсумкова атестація. Зовнішнє незалежне оцінювання.

У 2021-2022 н.р. відповідно до нормативно-правових актів, здобувачів загальної середньої освіти звільнено від проходження державної підсумкової атестації (Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти”від 24 березня 2022 року№2157 І-Х; наказ МОН України від 28.02.2022 №242 “Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021- 2022 навчальному році”, затверджений у Міністерстві юстиції України 03 березня 2022 року за №283/37619). У відповідній графі додатку про освіту робиться запис “ звільнений(а)”.

У 2021-2022 н.р. учнів 11 класу теж звільнено від проходження ДПА. Проте всі випускники були вчасно зареєстровані на проходження ЗНО -2022. Але режим воєнного стану вніс свої корективи, і реєстрація на ЗНО дає змогу одинадцятикласникам пройти мультипредметний тест (українська мова, історія України, математика) у липні 2022 року для вступу до вищих навчальних закладів. Бажання складати МПТ виявили 10 учнів.

 

Виховна робота

Виховна робота в навчальному закладі протягом року здійснювалась  відповідно до Конвенції про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства»,  «Про освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, річного плану навчального закладу на 2021 – 2022 н.р. Педагогічний колектив спрямовував роботу на формування в учнів ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми тощо

Основні завдання виховної роботи:

 • створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі;
 • формування  світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм;
 • сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, усвідомленому виборі здорового способу життя;
 • самовизначення у виборі професії;
 • пропаганда духовних надбань українського народу, виховання любові до рідної землі, мови;
 • формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь;
 • тісна співпраця з батьками та громадськими організаціями.

Над реалізацією завдань виховної роботи у 2021-2022 н.р. працювали заступник директора з виховної роботи, класні керівники та класоводи, вихователі ГПД, педагоги-організатори, соціальний педагог та психолог.

Методичну роботу класних керівників здійснювало шкільне методичне об’єднання (професійна спільнота класних керівників). На засіданнях ШМО розглядались питання національно-патріотичного виховання учнів, громадянської, правової освіти неповнолітніх, екологічного, трудового виховання, сімейного виховання, створення безпечного і здорового освітнього середовища, особливостей роботи з попередження та протидії булінгу (цькування) в учнівському середовищі.

Виховання-наскрізний процес. Педагогічні працівники виховували  в учнів національну  самосвідомість,  патріотизм,  формували  фізичну  та  екологічну  культуру,  здоровий  спосіб  життя, створювали умови для розвитку творчої особистості. Щомісячний план виховної роботи охоплює всі напрями виховання, включає в себе календарні, традиційні шкільні свята, різноманітні заходи, що сприяють корекції та розвитку дітей. Підвищенню ефективності виховної роботи, розширенню уявлень учнів про навколишній світ сприяє використання новітніх педагогічних технологій, зокрема ІКТ. Через мультимедійні презентації, інформаційні відеофільми, пізнавальні телепередачі, мережу Інтернет  учні мають змогу побачити і сформувати більш широкі уявлення про об’єкти навколишньої реальності.

Постійно проводилась взаємодія з батьками учнів, заходи з протидії булінгу та домашньому насиллю, гурткова робота, а також систематична взаємодія з правоохоронними органами, громадськими організаціями. І хоч карантинні обмеження внесли зміни у живе спілкування, проте воно не зникло, а перейшло в режим онлайн-зустрічей.

В рамках психологічного супроводу виховної роботи психологом та соціальним педагогм закладу проведена робота з вивчення ставлення учнів до тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин. З метою попередження емоційних, поведінкових розладів досліджувались рівень тривожності, агресивності, вивчався процес адаптації учнів 1-х класів до освітнього процесу, 5-х класів до навчання в середній школі. Також діагностичні дослідження проведені та узагальнені з питань розбудови безпечного освітнього середовища та ін.

З метою превентивного виховання, правової освіти учнів з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей впродовж року реалізовувались заходи з цього напрямку: бесіди, конкурс малюнків до Міжнародного дня боротьби проти насилля (12.10.2021), до Міжнародного дня толерантності (16.11.2021), до Всесвітнього дня дитини (20.11.2021) – перегляд відеороликів «Стоп насильству!», до Міжнародного дня прав людини (10.12.2021) проведений Тиждень правових знань (грудень 2021 року), заходи до Дня безпечного Інтернету (10.02.2022). До правоосвітньої та профілактичної роботи під час Тижня правових знань залучались працівники відділу ювенальної превенції. Впродовж року для учнів 5-11 класів були проведені бесіди, лекції з питань прав та обов’язків неповнолітніх, відповідальності за правопорушення, щомісячно проходили засіданнях шкільної Ради профілактики правопорушень. З метою профілактики негативних проявів в учнівському середовищі та реалізації заходів з попередження булінгу (цькування) з учнями практичним психологом та соціальним педагогом були  проведені тренінги, просвітницькі заходи, а також тренінги для  педагогів щодо  прийомів та методів попередження булінгу (цькування) в учнівському середовищі, вияву фактів насилля над неповнолітніми в сім’ї.

Класні керівники здійснювали постійний контроль за відвідуванням занять учнями, за успішністю знань, проводили необхідні консультації з батьками учнів, вивчали характер та прояви особистості здобувачів освіти, здійснювали необхідну виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, проводили роботу щодо залучення учнів у гуртки, залучали до роботи у класі та в закладі.

У розбудові демократичних стосунків у закладі значну роль посідає учнівське самоврядування, яке представлене учнівським Парламентом. Його роботу впродовж року координувала педагог-організатор Чепара М.М. Систематично проводилися засідання учнівського Парламенту, його комітетів. Проводились навчання учнівського активу навичкам самоврядування. Учнівський актив залучався до підготовки та проведення колективних творчих справ, загальношкільних акцій та заходів

У реалізації завдань виховної роботи педагоги-організатори, класні керівники 1-11 класів застосовували різноманітні форми та методи роботи, враховували вимоги до проведення заходів в умовах карантинних обмежень та навчання з елементами дистанційного навчання, активно використовували інформаційні технології в комунікації з учнями та батьками. Вся інформація про результати виховної роботи розміщувалась на  сайті закладу та сторінці закладу у Фейсбуці. Питанню організації дозвілля учнів приділяється особлива увага.

Використовувались різноманітні форми і методи роботи. Серед них:

 • суспільно-корисна робота;
 • активний відпочинок на природі;
 • екскурсії;
 • спортивні змагання в межах класу;
 • різноманітні ігри (рухливі, настільні, інтелектуальні та ін.);
 • соціально-психологічні тренінги;
 • розважальні заходи (конкурси та змагання, інсценізація казок, вікторини) в межах групи;
 • онлайн-спілкування.

Протягом року були проведені, з дотриманням карантинних вимог різноманітні заходи, місячники, тижні серед яких варто виділити:

Вересень – свято Першого дзвоника, акція «Не будь байдужим»; місячник «Увага! Діти на дорозі!»; Тиждень безпеки життєдіяльності; тиждень фізичної культури та спорту; Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу; День миру та акція «Голуб миру».

Жовтень – виставка дарів осені «Осінній вернісаж»; заходи до дня працівників освіти; Тиждень національно-патріотичного виховання та заходи до Дня Захисника України; посвята в п’ятикласники; акція до Дня людей похилого віку; операція «Чистий двір» (благоустрій шкільного подвір’я); крос «Золота осінь».

 

 

Листопад –  День української писемності; День толерантності; День Гідності та Свободи;Тиждень безпеки дорожнього руху; заходи до вшанування памʼяті  жертв Голодоморів «Пам’ять голоду, пам’ять серця»; загальношкільна акція «16 днів проти насилля».

Грудень-Всеукраїнський тиждень права; тиждень безпеки життєдіяльності; заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; День Збройних Сил України; заходи до дня Св. Миколая «В дитинства край йде святий Миколай»; калейдоскоп новорічних заходів.

 

   

 

 Січень – «Соборна Україна – одвічна мрія народу», заходи до Дня пам’яті героїв Крут.

Лютий – онлайн-заходи до всесвітнього Дня безпечного Інтернету; заходи до Всеукраїнського дня єднання (16 лютого);  акція «Ангели памʼяті»; заходи до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні; Міжнародного дня рідної мови.

 

Березень– проведення онлайн інструктажів з техніки безпеки під час війни, акція «Допоможи Захиснику», дитячий малюнок «Повертайся живим», «Шевченківські дні»

Квітень – проведення онлайн бесід «Психологія людей під час війни: як жити та працювати в нових реаліях», онлайн виховні години «Не пали суху траву», «Біль Чорнобиля».

Травень – місячник профорієнтаційної роботи «Професій багато – вибери свою»;онлайн- заходи до Дня матері;  «День вишиванки»; заходи до Дня Європи; проведення онлайн«Свято останнього дзвоника».

 

Правовиховна робота

У нашій школі у 2021-2022 н.р. з учнями було організовано такі форми правового навчання і виховання:

— тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

— бесіди на правову тематику;

— анкетування;

— уроки правознавства;

— олімпіади з правознавства;

— індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

— відвідування проблемних сімей вдома.

Практичним психологом школи Тичка О.Д., соціальним педагогом Веждел М.І., класними керівниками проводяться бесіди з учнями групи ризику та учнями, які потрапили у складні життєві умови. Та все ж за навчальний рік траплялися випадки протиправної поведінки учнів, зокрема агресивна поведінка.

У період воєнного стану особлива увага зверталася на необхідність психологічної підтримки дітей. Для цього використовувалися відповідні матеріали. що розміщувалися на сайті МОН України та інших ресурсах в мережі Інтернет.

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій (чорнобильців; діти, учасників бойових дій (Атовці); малозабезпечених; інвалідів).

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: участь у новорічних заходах з подарунками, подарунки за кошти центру соціальних служб для молоді.

Співпраця з батьками

Виховання учня у школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних зі світом захоплень, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

В навчальному закладі активно працює батьківський комітет.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Для медичного забезпечення учнів та вчителів, працівників у школі обладнано медичний кабінет, де працює шкільна медична сестра Баняс Г.І..

Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Медичне обслуговування працівників школи здійснюється на базі КНП ЛПУ Міжгірської РЛ. Вони щорічно проходять медичний огляд до початку нового навчального року. Кухар проходить медогляд 2 рази на рік. Проходження медогляду фіксується у медичних книжках відповідного зразка, які зберігаються у медсестри школи.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму у побуті і під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

На початку навчального року, напередодні канікул проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями.

У школі є в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалося на нарадах при директору. У школі розроблено заходи щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота і з вчителями та обслуговуючим персоналом.

Причина виникнення травм з’ясовується, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

 

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1985 році. Але не зважаючи на немалий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням і зміцненням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, авансу.

Постійно ми отримуємо підтримку з боку відділу освіти:

— це отримання фарби для фарбування коридорів, спортзалу, майстерні, інших кімнат, спортивного майданчика;

— миючих і дезинфікуючих засобів для утримання приміщення школи відповідно санітарно-гігієнічних норм;

— інвентаря (відер, віників, граблів, лопат для снігу та штикових);

— придбання ліків для медичного кабінету школи;

— технічні засоби;

— виділення пального для шкільного автобуса на підвезення учнів до навчального закладу.

Незважаючи на складність усієї ситуації у 2021-2022 н.р., весь колектив школи продовжує приділяти увагу естетичному оформленню навчального закладу. Подвір’я школи прибране, доглянуте; підрізано дерева, кущі, покошено газони. Фарбується спортивний майданчик, біляться бордюри. Висаджено квіти на квітниках.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії усіх ланок та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та взаємовдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності є усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі. З підключенням школи до мережі Інтернет (у тому числі із застосуванням Wi-Fi) стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України , департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА, ЗІППО, сайтами інших закладів освіти, що дає можливості оперативно користуватися інформацією, знайомитися новими документами.

Новими документами, якими керуюся в управлінській діяльності, є листи Міністерства освіти і науки України від 25.02.2022 №1/3278-22 “Про режим управління” та від 07.03.2022 №1/3378-22 “Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану”. Відповідно до статті 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” одним із заходів правового режиму воєнного стану було використання у ІІ семестрі потужностей та трудових ресурсів закладу, зміна режиму роботи, умов праці відповідно до законодавства про працю.

Управлінські рішення приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Намагаюся створювати такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива підтримується.

У своїй роботі з працівниками школи я дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються і виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. У кожному із працівників школи бачу, насамперед, особистість в усьому розмаїтті її людських якостей. Використовую такі методи керівництва як порада, похвала, особистий приклад.

Прагну, щоб у школі було наявне творче вирішення справ.

Дякую усім за плідну роботу у 2021-2022 н.р.

Ми обов’язково вистоїмо, ПЕРЕМОЖЕМО! І повернемося за шкільні парти 1 вересня 2022-2023 навчального року!

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА !!!

ПРЕЗЕНТАЦІЯ — СКАЧАТИ

Оцінка
( Пока оценок нет )
Поділись з однокласниками!
РЕПИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ